مدارک ویزای بالی

برای اخذ روادید کشورها اندونزی (بالی) نیازمند ارائه برخی مدارک به سفارت خانه مربوطه هستید. با دانلود فایل زیر می توانید از جزئیات آن مطلع گردید.


دانلود فایل مدارک بالی

مدارک ویزای شنگن

برای اخذ روادید کشورهای اروپایی نیازمند ارائه برخی مدارک به سفارت خانه مربوطه هستید. با دانلود فایل زیر می توانید از جزئیات اخذ ویزای شنگن مطلع گردید.


دانلود فایل مدارک شنگن