تور دبی پرواز ایران ایر ویژه بهار و تابستان ۹۶
خرداد ۱۳, ۱۳۹۶
تور هندوستان پرواز ماهان دهلی آگرا جیپور بهار و تابستان 96
تور هندوستان پرواز ماهان دهلی آگرا جیپور بهار و تابستان ۹۶
خرداد ۱۳, ۱۳۹۶

تور ۶ شب آلانیا با پرواز سان اکسپرس ویژه ۲۶ خرداد

تور آلانیا با پرواز سان اکسپرس
تماس با ما
نام هتلخدمات هتلهر نفر در اتاق 2 تختههر نفر در اتاق 1 تخته6 تا 12 سال با تخت2 تا 6 سال بدون تخت
نام هتل :
HEDEF RESORT
خدمات هتل :
U.ALL
هر نفر در اتاق 2 تخته:
2480000
هر نفر در اتاق 1 تخته:
2840000
6 تا 12 سال با تخت:
1690000
2 تا 6 سال بدون تخت:
1790000
نام هتل :
EFTALIA AQUA
خدمات هتل :
U.ALL
هر نفر در اتاق 2 تخته:
2780000
هر نفر در اتاق 1 تخته:
3240000
6 تا 12 سال با تخت:
1990000
2 تا 6 سال بدون تخت:
1790000
نام هتل :
XAFIRA DELUXE
خدمات هتل :
U.ALL
هر نفر در اتاق 2 تخته:
2780000
هر نفر در اتاق 1 تخته:
3240000
6 تا 12 سال با تخت:
1990000
2 تا 6 سال بدون تخت:
1790000
نام هتل :
EFTALIA MARIN
خدمات هتل :
U.ALL
هر نفر در اتاق 2 تخته:
2930000
هر نفر در اتاق 1 تخته:
3460000
6 تا 12 سال با تخت:
2070000
2 تا 6 سال بدون تخت:
1790000
نام هتل :
ASIA BEACH
خدمات هتل :
ALL
هر نفر در اتاق 2 تخته:
2930000
هر نفر در اتاق 1 تخته:
3490000
6 تا 12 سال با تخت:
2070000
2 تا 6 سال بدون تخت:
1790000
نام هتل :
VIKINGEN INFINTY
خدمات هتل :
U.ALL
هر نفر در اتاق 2 تخته:
2990000
هر نفر در اتاق 1 تخته:
3590000
6 تا 12 سال با تخت:
2140000
2 تا 6 سال بدون تخت:
1790000
نام هتل :
GOLD CITY
خدمات هتل :
U.ALL
هر نفر در اتاق 2 تخته:
3140000
هر نفر در اتاق 1 تخته:
3780000
6 تا 12 سال با تخت:
2180000
2 تا 6 سال بدون تخت:
1790000
نام هتل :
LONICERA RESORT
خدمات هتل :
U.ALL
هر نفر در اتاق 2 تخته:
3430000
هر نفر در اتاق 1 تخته:
4130000
6 تا 12 سال با تخت:
2330000
2 تا 6 سال بدون تخت:
1790000
نام هتل :
HAYDAR PASHA
خدمات هتل :
U.ALL
هر نفر در اتاق 2 تخته:
3580000
هر نفر در اتاق 1 تخته:
4360000
6 تا 12 سال با تخت:
2460000
2 تا 6 سال بدون تخت:
1790000
نام هتل :
LONG BEACH RESORT
خدمات هتل :
U.ALL
هر نفر در اتاق 2 تخته:
3630000
هر نفر در اتاق 1 تخته:
4880000
6 تا 12 سال با تخت:
2490000
2 تا 6 سال بدون تخت:
1790000
نام هتل :
LONG BEACH HARMONY
خدمات هتل :
U.ALL
هر نفر در اتاق 2 تخته:
3630000
هر نفر در اتاق 1 تخته:
4880000
6 تا 12 سال با تخت:
2490000
2 تا 6 سال بدون تخت:
1790000
نام هتل :
RUBI PLATINIUM
خدمات هتل :
U.ALL
هر نفر در اتاق 2 تخته:
3790000
هر نفر در اتاق 1 تخته:
4790000
6 تا 12 سال با تخت:
2540000
2 تا 6 سال بدون تخت:
1790000
نام هتل :
UTOPIA WORLD
خدمات هتل :
U.ALL
هر نفر در اتاق 2 تخته:
3790000
هر نفر در اتاق 1 تخته:
4790000
6 تا 12 سال با تخت:
2540000
2 تا 6 سال بدون تخت:
1790000

تور ۶ شب آلانیا با پرواز سان اکسپرس ویژه ۲۶ خرداد

خدمات این تور:
پرواز رفت و برگشت سان اکسپرس ترکیه، کلیه هتل ها UALL صبحانه ناهار شام، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی
توضیحات این تور:
حداقل اعتبار پاسپورت ۶ ماه
کنترل پاسپورت از نظر ممنوعیت خروج برعهده مسافر است.

تور ۶ شب آلانیا با پرواز سان اکسپرس ویژه ۲۶ خرداد