تور آنتالیا
تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس ویژه تابستان ۹۶
تیر ۱۷, ۱۳۹۶
تور آنتالیا
تور آنتالیا پرواز تل ویند ویژه تیرماه ۹۶
تیر ۲۰, ۱۳۹۶

تور آنکارا پرواز ماهان ویژه تابستان ۹۶

تماس با ما
هتلموقعیت مکانیدرجهدوتختهیک تخته5 تا 12 سال کودک با تخت2 تا5 سال کودک بدون تختشب اضافه دو تختهشب اضافه یک تختهشب اضافه کودک با تخت
هتل:
RISISS ریسیز
موقعیت مکانی:
34 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 35 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 47 دقیقه تا VAC
درجه:
3
دوتخته:
1000000
یک تخته:
1135000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
798000
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
560000
شب اضافه دو تخته:
72000
شب اضافه یک تخته:
109000
شب اضافه کودک با تخت:
66000
هتل:
ALMER آلمر
موقعیت مکانی:
50 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 75 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 75 دقیقه تا VAC
درجه:
3
دوتخته:
1000000
یک تخته:
1135000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
798000
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
560000
شب اضافه دو تخته:
74000
شب اضافه یک تخته:
109000
شب اضافه کودک با تخت:
66000
هتل:
GOLD گلد
موقعیت مکانی:
10 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 30 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 38 دقیقه تا VAC
درجه:
3
دوتخته:
1021000
یک تخته:
1158000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
822000
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
560000
شب اضافه دو تخته:
78000
شب اضافه یک تخته:
117000
شب اضافه کودک با تخت:
74000
هتل:
MARINEM HOTEL مارینم هتل
موقعیت مکانی:
20 دقیقه با ماشین تا سفارت آمریکا
درجه:
4
دوتخته:
1041000
یک تخته:
1178000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
832000
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
560000
شب اضافه دو تخته:
78000
شب اضافه یک تخته:
117000
شب اضافه کودک با تخت:
74000
هتل:
RADISSON BLU رادیسیون بلو
موقعیت مکانی:
20 دقیقه با ماشین تا سفارت آمریکا
درجه:
4
دوتخته:
1053000
یک تخته:
1237000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
832000
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
560000
شب اضافه دو تخته:
81000
شب اضافه یک تخته:
136000
شب اضافه کودک با تخت:
74000
هتل:
MARYA HOTEL ماریا هتل
موقعیت مکانی:
35 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 25 دقیقه تا VAC
درجه:
Butik
دوتخته:
1070000
یک تخته:
1201900
5 تا 12 سال کودک با تخت :
867000
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
560000
شب اضافه دو تخته:
87000
شب اضافه یک تخته:
124000
شب اضافه کودک با تخت:
85000
هتل:
NEVA PALACE نوا پالاس
موقعیت مکانی:
15 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 35 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 40 دقیقه تا VAC
درجه:
4
دوتخته:
1076000
یک تخته:
1235000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
867000
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
560000
شب اضافه دو تخته:
89000
شب اضافه یک تخته:
136000
شب اضافه کودک با تخت:
85000
هتل:
SEVEN DEEP HOTEH سون دپ هتل
موقعیت مکانی:
8 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 27 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 30 دقیقه تا VAC
درجه:
4
دوتخته:
1120000
یک تخته:
1338000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
854000
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
560000
شب اضافه دو تخته:
97000
شب اضافه یک تخته:
163000
شب اضافه کودک با تخت:
78000
هتل:
BEST WESTERN 2000 بست وسترن
موقعیت مکانی:
8 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 45 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 34 دقیقه تا VAC
درجه:
4
دوتخته:
1155000
یک تخته:
1374000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
N/A
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
N/A
شب اضافه دو تخته:
109000
شب اضافه یک تخته:
175000
شب اضافه کودک با تخت:
N/A
هتل:
GORDION جوردیون
موقعیت مکانی:
10 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 38 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 30 دقیقه تا VAC
درجه:
4
دوتخته:
1155000
یک تخته:
1374000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
854000
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
560000
شب اضافه دو تخته:
109000
شب اضافه یک تخته:
175000
شب اضافه کودک با تخت:
78000
هتل:
ALDINO آلدینو
موقعیت مکانی:
20 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 45 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 27 دقیقه تا VAC
درجه:
4
دوتخته:
1166000
یک تخته:
1374000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
935000
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
560000
شب اضافه دو تخته:
113000
شب اضافه یک تخته:
175000
شب اضافه کودک با تخت:
105000
هتل:
BEST HOTEL بست هتل
موقعیت مکانی:
3 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 28 دقیقه تا VAC
درجه:
4
دوتخته:
1186000
یک تخته:
1429000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
957000
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
560000
شب اضافه دو تخته:
113000
شب اضافه یک تخته:
187000
شب اضافه کودک با تخت:
109000
هتل:
HILTON SA هیلتون اس ای
موقعیت مکانی:
10 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 20 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 17 دقیقه تا VAC
درجه:
5 Top
دوتخته:
1198000
یک تخته:
1475000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
969000
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
560000
شب اضافه دو تخته:
117000
شب اضافه یک تخته:
200000
شب اضافه کودک با تخت:
113000
هتل:
SWISS سوئیس
موقعیت مکانی:
55 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 15 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 38 دقیقه تا VAC
درجه:
5 Top
دوتخته:
1233000
یک تخته:
1510000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
980000
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
560000
شب اضافه دو تخته:
128000
شب اضافه یک تخته:
214000
شب اضافه کودک با تخت:
117000
هتل:
MIDI HOTEL میدی هتل
موقعیت مکانی:
35 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 28 دقیقه تا VAC
درجه:
4
دوتخته:
1257000
یک تخته:
1569000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
945000
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
560000
شب اضافه دو تخته:
136000
شب اضافه یک تخته:
234000
شب اضافه کودک با تخت:
105000
هتل:
LATANYA لتانیا
موقعیت مکانی:
12 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 30 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 38 دقیقه تا VAC
درجه:
5
دوتخته:
1277000
یک تخته:
1542000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
N/A
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
N/A
شب اضافه دو تخته:
136000
شب اضافه یک تخته:
218000
شب اضافه کودک با تخت:
N/A
هتل:
B.HANLI PARK هانلی پارک
موقعیت مکانی:
50 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 20 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 37 دقیقه تا VAC
درجه:
4
دوتخته:
1288000
یک تخته:
1600000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
1026000
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
560000
شب اضافه دو تخته:
140000
شب اضافه یک تخته:
237000
شب اضافه کودک با تخت:
128000
هتل:
RIXOS ریکسوس
موقعیت مکانی:
10 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 40 دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و 37 دقیقه تا VAC
درجه:
5 Top
دوتخته:
1470000
یک تخته:
1893000
5 تا 12 سال کودک با تخت :
N/A
2 تا5 سال کودک بدون تخت:
N/A
شب اضافه دو تخته:
200000
شب اضافه یک تخته:
335000
شب اضافه کودک با تخت:
N/A

تور آنکارا پرواز ماهان ویژه تابستان ۹۶

تاریخ اعتبار این تور تا شهریور ۱۳۹۶

خدمات این تور:
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان، ترانسفر فرودگاهی، صبحانه به تعداد شب های اقامت، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی

توضیحات این تور:
حداقل اعتبار پاسپورت از زمان سفر ۶ ماه می باشد و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
هزینه INF مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ تومان می باشد
استفاده از جایگاه CIP برای هر طرف ۳۷۰،۰۰۰ تومان می باشد.
بیمه مسافرتی برای افراد بالای ۶۰ سال (تا سقف ۵۰،۰۰۰ یورو) الزامی می باشد.
چنانچه مسافر زودتر از موعد مقرر از هتل خارج گردد بابت شب های باقیمانده مبلغی استرداد نمی شود.

تور آنکارا پرواز ماهان ویژه تابستان ۹۶