تور دبی
تور دبی هتل کنکورد ویژه پاییز ۹۶ Concorde Hotel
آبان ۸, ۱۳۹۶
تور استانبول
تور استانبول پرواز آسمان ویژه پاییز ۹۶
آبان ۱۰, ۱۳۹۶

تور دبی ۳ شب و ۴ روز ویژه پاییز ۹۶ با ۳ پرواز گوناگون

تور دبی
تماس با ما
نام هتلخدمات2 تخته هرنفر1 تخته هرنفر6 تا 12 سال کودک با تخت2 تا 6 سال کودک بدون تخت
نام هتل :
DUBAI PALM
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1199000
1 تخته هرنفر:
1559000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1289000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
PHOENIX
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1299000
1 تخته هرنفر:
1599000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1259000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
FORTUNE PEARL
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1329000
1 تخته هرنفر:
1649000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1329000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
SIGNATURE INN
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1329000
1 تخته هرنفر:
1649000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1329000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
CITY STAR
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1359000
1 تخته هرنفر:
1729000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1379000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
ABJAR GRAND
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1359000
1 تخته هرنفر:
1729000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1369000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
DELMON PALACE
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1379000
1 تخته هرنفر:
1769000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1379000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
SADAF
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1379000
1 تخته هرنفر:
1769000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1369000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
NIHAL
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1379000
1 تخته هرنفر:
1769000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1359000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
ST. GEORGE
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1379000
1 تخته هرنفر:
1769000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1399000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
FORTUNE GRAND
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1379000
1 تخته هرنفر:
1769000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1379000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
ORCHID HOTEL
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1399000
1 تخته هرنفر:
1799000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1369000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
SUN &SANDS
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1439000
1 تخته هرنفر:
1879000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1429000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
DELMON
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1459000
1 تخته هرنفر:
1899000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1419000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
RAIN TREE HOTEL / EX.SUHA CITY
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1459000
1 تخته هرنفر:
1899000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1419000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
SUMMIT HOTEL
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1479000
1 تخته هرنفر:
1959000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1429000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
LAND MARK RIQQA
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1479000
1 تخته هرنفر:
1959000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1429000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
GRAND CENTRAL
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1499000
1 تخته هرنفر:
1999000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1479000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
SUN& SKY
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1499000
1 تخته هرنفر:
1999000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1479000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
STAR METRO DEIRA
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1529000
1 تخته هرنفر:
2049000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1479000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
ROVE CITY CENTER
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1529000
1 تخته هرنفر:
2049000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
0
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
AVENUE
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1529000
1 تخته هرنفر:
2049000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1519000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
MOSCOW
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1559000
1 تخته هرنفر:
2119000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1529000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
SUBA HOTEL
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1559000
1 تخته هرنفر:
2119000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1519000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
ASIANA
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1589000
1 تخته هرنفر:
2159000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1589000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
EMIRATES CONCORD
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1589000
1 تخته هرنفر:
2159000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1509000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
FLORA GRAND
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1619000
1 تخته هرنفر:
2249000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1549000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
CITY SEASON
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1619000
1 تخته هرنفر:
2249000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1589000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
CITY SEASON TOWERS
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1659000
1 تخته هرنفر:
2319000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
0
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
SAMAYA
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1759000
1 تخته هرنفر:
2499000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
0
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
AVANI DEIRA DUBAI
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1759000
1 تخته هرنفر:
2499000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1679000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
COSMOPOLITAN
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1759000
1 تخته هرنفر:
2499000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1559000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
GLORIA HOTEL
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1849000
1 تخته هرنفر:
2689000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1739000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
ROSE RAYHAAN BY ROTANA
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1849000
1 تخته هرنفر:
2689000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1739000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
TOWERS ROTANA
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1849000
1 تخته هرنفر:
2689000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1659000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
MILLENIUM PLAZA SUPERIOR
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1859000
1 تخته هرنفر:
2699000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
0
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
HYATT PALACE AL RIQQA
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1889000
1 تخته هرنفر:
2779000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1699000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
HYATT PALACE
خدمات:
HB
2 تخته هرنفر:
1889000
1 تخته هرنفر:
2779000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1699000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
MILLENIUM PLAZA PREMIUM
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1949000
1 تخته هرنفر:
2839000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1819000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
ALGHURAIRA RAYHAAN BY ACCOR
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1949000
1 تخته هرنفر:
2839000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1799000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
HILTON DUBAI CREEK
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1949000
1 تخته هرنفر:
2839000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
0
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
SHERATON DUBAI CREEK
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
1949000
1 تخته هرنفر:
2879000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1809000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
SHERATON GRAND
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
2039000
1 تخته هرنفر:
3039000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
0
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000
نام هتل :
NASIMA ROYAL(RADISSON ROYAL)
خدمات:
BB
2 تخته هرنفر:
2069000
1 تخته هرنفر:
3099000
6 تا 12 سال کودک با تخت:
1999000
2 تا 6 سال کودک بدون تخت:
999000

تور دبی ۳ شب و ۴ روز ویژه پاییز ۹۶ با ۳ پرواز گوناگون

مدت اقامت: ۳ شب و ۴ روز
تاریخ اعتبار تا: ۹ آذر ۱۳۹۶

خدمات این تور:
بلیت رفت و برگشت به دبی با هواپیمایی ماهان یا ایران ایر یا ایر عربیا، ترنسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، اقامت در هتل طبق لیست، ویزای امارات
توضیحات این تور:
کنترل پاسپورت از نظر ممنوعیت خروج برعهده مسافر است.
پرداخت ۵۰ درصد مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی است.
امکان افزایش مدت تور وجود دارد.


تور دبی ۳ شب و ۴ روز ویژه پاییز ۹۶ با ۳ پرواز گوناگون