تور آنکارا
تور آنکارا پرواز ترکیش ۲ شب اقامت
بهمن ۱۷, ۱۳۹۶
تور ارمنستان
تور ارمنستان پرواز ماهان ویژه نوروز ۹۷
بهمن ۱۸, ۱۳۹۶

تور آنکارا پرواز ترکیش ۳ شب اقامت

تور آنکارا
تماس با ما

تور آنکارا پرواز ترکیش ۳ شب اقامت

نام هتلدرجهدو تخته هر نفریک تختهکودک 6 تا 12 سال با تختفاصله تا سفارت آمریکافاصله تا سفارت کانادا
نام هتل:
ALMER
درجه:
3
دو تخته هر نفر:
1.299.000
یک تخته:
1.419.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.199.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
50 min
فاصله تا سفارت کانادا:
65 min
نام هتل:
RISISS
درجه:
3
دو تخته هر نفر:
1.299.000
یک تخته:
1.419.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.199.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
30 min
فاصله تا سفارت کانادا:
50 min
نام هتل:
SIYAN
درجه:
3
دو تخته هر نفر:
1.349.000
یک تخته:
1.499.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.199.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
15 min
فاصله تا سفارت کانادا:
30 min
نام هتل:
GOLD
درجه:
3
دو تخته هر نفر:
1.369.000
یک تخته:
1.589.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.239.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
15 min
فاصله تا سفارت کانادا:
30 min
نام هتل:
ETAP BULVAR
درجه:
3
دو تخته هر نفر:
1.369.000
یک تخته:
1.499.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.239.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
15 min
فاصله تا سفارت کانادا:
25 min
نام هتل:
ELIT PALAS
درجه:
3
دو تخته هر نفر:
1.369.000
یک تخته:
1.549.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.239.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
10 min
فاصله تا سفارت کانادا:
25 min
نام هتل:
MARYA BUTIK
درجه:
3
دو تخته هر نفر:
1.379.000
یک تخته:
1.519.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.239.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
30 min
فاصله تا سفارت کانادا:
25 min
نام هتل:
LATIFOGLU
درجه:
3
دو تخته هر نفر:
1.379.000
یک تخته:
1.519.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.239.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
15 min
فاصله تا سفارت کانادا:
25 min
نام هتل:
MARINEM
درجه:
3
دو تخته هر نفر:
1.399.000
یک تخته:
1.549.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.199.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
30 min
فاصله تا سفارت کانادا:
45 min
نام هتل:
NAVA PALAS
درجه:
4
دو تخته هر نفر:
1.399.000
یک تخته:
1.649.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.269.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
15 min
فاصله تا سفارت کانادا:
30 min
نام هتل:
RADISSON BLU
درجه:
3
دو تخته هر نفر:
1.429.000
یک تخته:
1.679.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.299.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
15 min
فاصله تا سفارت کانادا:
15 min
نام هتل:
SEVEN DEEP
درجه:
4
دو تخته هر نفر:
1.439.000
یک تخته:
1.649.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.299.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
10 min
فاصله تا سفارت کانادا:
25 min
نام هتل:
CK FARABI
درجه:
4
دو تخته هر نفر:
1.469.000
یک تخته:
1.699.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.299.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
15 min
فاصله تا سفارت کانادا:
15 min
نام هتل:
ALDINO
درجه:
4
دو تخته هر نفر:
1.459.000
یک تخته:
1.629.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.299.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
25 min
فاصله تا سفارت کانادا:
30 min
نام هتل:
CINNAH
درجه:
4
دو تخته هر نفر:
1.469.000
یک تخته:
1.679.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.299.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
15 min
فاصله تا سفارت کانادا:
20 min
نام هتل:
BEST WESTERM 2000
درجه:
4
دو تخته هر نفر:
1.479.000
یک تخته:
1.699.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.299.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
10 min
فاصله تا سفارت کانادا:
25 min
نام هتل:
ANEMON
درجه:
4
دو تخته هر نفر:
1.489.000
یک تخته:
1.789.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.299.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
15 min
فاصله تا سفارت کانادا:
30 min
نام هتل:
BEST
درجه:
4
دو تخته هر نفر:
1.489.000
یک تخته:
1.729.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.299.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
2 min
فاصله تا سفارت کانادا:
20 min
نام هتل:
DEMONTI
درجه:
4
دو تخته هر نفر:
1.499.000
یک تخته:
1.779.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.299.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
15 min
فاصله تا سفارت کانادا:
30 min
نام هتل:
DEMORA HOTEL
درجه:
4
دو تخته هر نفر:
1.499.000
یک تخته:
1.759.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.299.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
15 min
فاصله تا سفارت کانادا:
30 min
نام هتل:
PLAZA
درجه:
4
دو تخته هر نفر:
1.499.000
یک تخته:
1.749.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.299.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
10 min
فاصله تا سفارت کانادا:
25 min
نام هتل:
GORDION
درجه:
4
دو تخته هر نفر:
1.539.000
یک تخته:
1.799.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.329.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
15 min
فاصله تا سفارت کانادا:
15 min
نام هتل:
HILTONSA
درجه:
5
دو تخته هر نفر:
1.559.000
یک تخته:
1.599.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.269.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
15 min
فاصله تا سفارت کانادا:
15 min
نام هتل:
SWISS
درجه:
5
دو تخته هر نفر:
1.569.000
یک تخته:
1.979.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.399.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
40 min
فاصله تا سفارت کانادا:
40 min
نام هتل:
LATANYA
درجه:
5
دو تخته هر نفر:
1.569.000
یک تخته:
1.859.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.349.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
15 min
فاصله تا سفارت کانادا:
30 min
نام هتل:
B.HANLI PARK
درجه:
4
دو تخته هر نفر:
1.569.000
یک تخته:
1.799.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.329.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
55 min
فاصله تا سفارت کانادا:
40 min
نام هتل:
MIDI
درجه:
4
دو تخته هر نفر:
1.569.000
یک تخته:
1.819.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.329.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
40 min
فاصله تا سفارت کانادا:
30 min
نام هتل:
HOLIDAY INN
درجه:
4
دو تخته هر نفر:
1.579.000
یک تخته:
1.899.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.249.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
10 min
فاصله تا سفارت کانادا:
10 min
نام هتل:
GRAND ANLKARA
درجه:
5
دو تخته هر نفر:
1.589.000
یک تخته:
1.859.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.359.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
10 min
فاصله تا سفارت کانادا:
25 min
نام هتل:
SHERATON
درجه:
5
دو تخته هر نفر:
1.639.000
یک تخته:
1.999.000
کودک 6 تا 12 سال با تخت:
1.379.000
فاصله تا سفارت آمریکا:
15 min
فاصله تا سفارت کانادا:
15 min

مدت اقامت: ۳ شب و ۴ روز
روزهای پرواز: دوشنبه و پنجشنبه

خدمات این تور:
بلیت رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش (مستقیم)، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی، بیمه مسافرتی
توضیحات این تور:
پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی است.
تغییر تاریخ روی پرواز تنها با پرداخت جریمه ممکن است.
مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر ممنوعیت خروج برعهده مسافر است.


تور آنکارا پرواز ترکیش ۳ شب اقامت